Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TVDT.jpg
THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NAM
 
Thông tin liên hệ: Số 54 - Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam * Điện thoại: 05103.702025
 
 
GIỚI THIỆU
 
 Thư viện điện tử về khoa học công nghệ tỉnh Quảng Nam là cổng thông tin cung cấp:
  • Tài liệu điện tử về khoa học công nghệ dưới dạng số hóa
  • Cơ sở dữ liệu đề tài khoa học trên địa bàn tỉnh đã được công bố
  • CSDL Sách khoa học công nghệ
  • Các tài liệu về khoa học công nghệ thu thập trên internetQuý khách vui lòng liên hệ thông tin trên để được hỗ trợ khi cần thiết.